Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT được giao thêm 1 chương trình đào tạo thạc sĩ mới

Ngày 23/3/2012, GS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 1024/QĐ-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp cho Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Theo đó, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có nhiệm vụ tổ chức đào tạo thí điểm trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và chương trình đào tạo đã được ban hành theo quyết định số 3397/QĐ-ĐT, ngày 16/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có 6 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo tiến sĩ.


Hương Anh