Trang tin tức sự kiện
 
Năm 2012: ĐHKT sẽ tuyển sinh đào tạo 650 thạc sĩ và 20 tiến sĩ.

Tại kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2011
Ngày 13/2/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có công văn số 574 /QĐ-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2012 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN. Trong đó, năm 2012 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được giao tuyển sinh đào tạo 650 thạc sĩ và 20 tiến sĩ.
Chi tiết đối với từng đơn vị đào tạo SĐH thuộc ĐHQGHN như sau: 

STT
Đơn vị đào tạo
Chỉ tiêu thạc sĩ
Chỉ tiêu tiến sĩ


1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

750
100

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

900
90

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

250
15

4

Trường Đại học Công nghệ

310
35

5
Trường Đại học Kinh tế
650
20

6

Trường Đại học Giáo dục

400
25

7
Khoa Luật
360
25

8

Khoa Sau đại học

50
0

9

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên LLCT

100
15

10
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
50
6

11

Viện Công nghệ Thông tin

30
0

12

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

50
6

13

Viện tin học Pháp ngữ

40
0

14

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

25
10

 
Tổng
3965
347

 

Bùi Hồng