Trang tin tức sự kiện
 
Học viên cao học Trường ĐHKT hoàn thành đợt bảo vệ luận văn tháng 11/2014

Tại một hội đồng bảo vệ luận văn
Thực hiện công văn 3971/BGDĐT-GDĐH ngày 13/06/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp sau thanh tra liên doanh, liên kết đào tạo, từ ngày 28/11 đến 30/11/2014, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức các đợt bảo vệ luận văn cho 41 học viên thuộc các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế.


Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% học viên đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu. Các học viên này sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Đây là đợt bảo vệ lần 4 của học viên cao học các khóa QH-2008-E, QH-2009-E, QH-2010-E thuộc hai chuyên ngành trên. Trước đó, các học viên đã hoàn thành việc nâng cấp tiểu luận thành luận văn để đủ điều kiện bảo vệ và trao bằng thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>> Danh sách các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 11/2014


Khánh Cường (P.Đào tạo)