Trang tin tức sự kiện
 
Đánh giá kết quả sơ bộ luận văn thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp

Từ ngày 1/11 đến ngày 9/11/2014, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa QH-2012-E, chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (QTCN&PTDN).


Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Hoàng Văn Hải - Giám đốc chương trình QTCN&PTDN, 06 Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả luận văn sơ bộ của học viên về tổng quan, cơ sở lý luận, phương pháp và thiết kế nghiên cứu.... Các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhận xét, gợi ý các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung thêm để đảm bảo các nội dung tiếp theo của Luận văn được triển khai đúng hướng.

Với mong muốn thể hiện được tính đặc thù của chương trình đào tạo thạc sĩ liên ngành, các học viên cao học khóa QH-2012-E, chuyên ngành QTCN&PTDN đã lựa chọn những đề tài mang tính thực tiễn, tích hợp tri thức liên ngành QTCN&PTDN, tập trung vào vấn đề phát triển công nghệ và doanh nghiệp, ví dụ như: quản trị tinh gọn (Lean), chuyển giao ứng dụng công nghệ, chiến lược kinh doanh công nghệ, năng lực công nghệ, ứng dụng công nghệ, chiến lược Marketing hay công nghệ dịch vụ chăm sóc khách hàng.... Kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn của học viên nhìn chung có tính học thuật, thực hành cao, ứng dụng linh hoạt trong sản xuất, quản lý, xây dựng chiến lược... tại chính cơ quan/đơn vị học viên đang công tác.


Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, việc đánh giá kết quả sơ bộ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa QH-2012-E, chuyên ngành QTCN&PTDN đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả đạt được là luận văn sơ bộ của 29/29 học viên đã được Hội đồng thông qua. Kết quả đánh giá của Hội đồng đã cho thấy chất lượng đào tạo của khóa QH-2012-E. Với tinh thần cầu thị, ham khám phá tri thức mới, khả năng tự nghiên cứu và có kỹ năng tổng hợp cũng như vận dụng lý luận một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác đa dạng và luôn biến động, các học viên đều nêu cao quyết tâm sẽ tích cực chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng, hoàn thiện luận văn và dự kiến bảo vệ luận văn thạc sĩ chính thức vào cuối năm 2014.


Nguyễn Thu Trà (Khoa QTKD)