Trang tin tức sự kiện
 
Đánh giá sơ bộ luận văn cao học khóa QH-2012-E.CH tại Hà Nội

Sau khi kết thúc đợt đánh giá luận văn sơ bộ tại Đà Nẵng, từ ngày 28/10 đến 1/11/2014 Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tiếp tục tổ chức đánh giá kết quả luận văn sơ bộ cho các học viên khóa QH-2012-E tại Hà Nội.


Đợt đánh giá luận văn lần này được chia làm 14 Hội đồng dưới sự chỉ đạo của các chủ tịch là PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Hoàng Văn Hải - Chủ nhiệm Khoa QTKD; TS. Nguyễn Đăng Minh và TS. Phạm Thị Liên, Phó Chủ nhiệm Khoa QTKD. Thành viên của các Hội đồng bao gồm các giảng viên của Khoa QTKD.

Các đề tài học viên lựa chọn nghiên cứu mang tính thực tiễn cao như: xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing, lãnh đạo, tạo động lực cho người lao động, quản trị tinh gọn, văn hóa doanh nghiệp… Các cơ quan, doanh nghiệp học viên lựa chọn nghiên cứu chủ yếu tập trung tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhìn chung, kết quả đánh giá sơ bộ của luận văn đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, tuy nhiên các thành viên Hội đồng đánh giá đã góp ý và chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chi tiết hóa.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đợt đánh giá kết quả luận văn sơ bộ tại Hà Nội đã kết thúc. Kết quả có 67/68 luận văn sơ bộ của học viên đã được thông qua kèm những kết luận và đánh giá tổng thể. Theo kế hoạch, đợt bảo vệ luận văn chính thức sẽ diễn ra vào tháng 12/2014, vì vậy dựa trên kết luận sơ bộ đã thu nhận được, các học viên cần đầu tư thời gian, công sức hơn nữa để hoàn thiện luận văn với chất lượng cao nhất, đúng với tiến độ đề ra.


Lê Ngọc Anh (Khoa QTKD)