Trang tin tức sự kiện
 
NCS Lưu Thị Minh Ngọc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN

NCS Lưu Thị Minh Ngọc trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu tại Hội đồng
Chiều ngày 9/9/2014, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, nghiên cứu sinh Lưu Thị Minh Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN với đề tài “Tăng cường sự tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống vào chuỗi cửa hàng tiện ích tại Việt Nam” chuyên ngành Quản trị kinh doanh, mã số 62 34 05 01.


Sau khi nghe nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Thị Minh Ngọc trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng; cũng như nghe nhận xét của các nhà khoa học về luận án; Hội đồng đã nhận định rằng, đây là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, chất lượng, vừa có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; vừa mang tính thời sự, đảm bảo hình thức theo đúng quy định của văn phong khoa học, yêu cầu của luận án tiến sĩ và phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Luận án đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về sự tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống vào chuỗi cửa hàng tiện ích tại Việt Nam, đồng thời phân tích được các nhân tố ảnh hưởng và làm rõ động cơ, mức độ tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống vào chuỗi cửa hàng tiện ích.

Luận án đã xây dựng và phân tích được mô hình chuỗi cửa hàng tiện ích có sự tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống, và định lượng động cơ tham gia, xác định được quan hệ giữa sự hài lòng với động cơ tham gia, theo đó cho thấy sự hài lòng đó tỷ lệ thuận với động cơ tham gia, động cơ tham gia càng lớn thì mức độ gia nhập vào chuỗi cửa hàng tiện ích của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống ở Việt Nam càng cao.

Trên những cơ sở đó, luận án đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống vào chuỗi cửa hàng tiện ích. Các giải pháp đều có cơ sở khoa học, có tính hệ thống  và giá trị tham khảo cao.

Tất cả các thành thành viên Hội đồng đều nhất trí NCS Lưu Thị Minh Ngọc xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.Các thành viên hội đồng cùng người thân chụp ảnh lưu niệm với NCS Lưu Thị Minh Ngọc (Ảnh: Đỗ Chiêm)


Nguyễn Kha