Trang tin tức sự kiện
 
Giảng viên ĐHKT tham dự Hội thảo quốc tế về Quản trị tại Nhật Bản

TS. Nguyễn Đăng Minh trình bày nghiên cứu đề dẫn tại hội thảo
Từ ngày 22/1 - 31/01/2018, TS. Nguyễn Đăng Minh - Phó Viện Trưởng Viện Quản trị Kinh Doanh, ĐHKT; Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng “Quản trị tinh gọn Made in Vietnam” của ĐHQGHN đã tham dự các hoạt động nghiên cứu và trình bày đề dẫn tại hội thảo quốc tế “Các mô hình quản trị trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” tại Tokyo, Nhật Bản.


Hội thảo được chủ trì tổ chức bởi nhóm nghiên cứu mạnh của GS. Soemon Takakuwa về quản trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 của Đại học Chuo, Nhật Bản. Đây là hội thảo quốc tế chuyên sâu về lĩnh vực quản trị trong cách mạng công nghiệp 4.0, với sự tham gia của hơn 50 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà thực tiễn đến từ Đại học Nagoya, Đại học Chuo, Đại học Osaka, Đại học Taiso, Đại học Waseda…(Nhật Bản); Đại học Tổng hợp Thiên Tân, Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Đại học Hải Nam, Đại học Zhejiang (Trung Quốc); Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan; Đại học Yuhan (Hàn Quốc); Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và đại diện hiệp hợp các doanh nghiệp lớn Keidanen Nhật Bản, Hiệp hội Quản trị Công nghệ Quốc gia Trung quốc, và các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Trung Quốc.

 
 
 TS. Nguyễn Đăng Minh và các nhà khoa học tại hội thảo quốc tế

Tại hội thảo TS. Nguyễn Đăng Minh (đồng thời là thành viên của nhóm nghiên cứu quản trị 4.0 của đại học Chuo) đã trình bày đề dẫn, tham gia trao đổi nghiên cứu và thảo luận về chủ đề “Mô hình Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam trong môi trường CMCN4.0”. Bài trình bày khẳng định Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam đóng vai trò nền tảng cho các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển, hỗ trợ xây dựng nền tảng quản trị theo tư duy và phương pháp quản trị tinh gọn, tiến tới dựng mô hình quản trị doanh nghiệp/tổ chức quản trị hiệu quả. Qua đó, các doanh nghiệp có thể phát huy được các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 hướng tới tăng năng suất và phát triển bền vững đồng thời hạn chế các mặt tiêu cực cũng như mặt trái của cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong phiên thảo luận, các nhà nghiên cứu đều thống nhất và đánh giá cao về nội hàm học thuật và tính thực tiễn của trường phái Quản trị tinh gọn Made in Vietnam. Trường phái này có thể nghiên cứu triển khai áp dụng sáng tạo không những tại các quốc gia đang phát triển mà còn có thể áp dụng tại các quốc gia phát triển.
 
 
TS. Nguyễn Đăng Minh đại diện nhóm nghiên cứu của ĐHKT tham gia thảo thảo luận đề dẫn tại hội tảo cùng với các đại diện đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc và Nhật Bản 
Giảng viên ĐHKT tham gia các hội thảo quốc tế và mang tới cộng đồng quốc tế các nghiên cứu có giá trị cả về lý thuyết và thực tiễn đã góp phần nâng cao thương hiệu của Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để ĐHKT mở rộng hợp tác với các đại học Đông Á nhằm trao đổi học thuật và nghiên cứu về Quản trị trong cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng và phát triển bền vững doanh nghiệp trên toàn thế giới nói chung.

Đăng Minh (Viện QTKD)