Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT có thêm 1 nhóm nghiên cứu mạnh

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú
Ngày 18/10/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN, trong đó Trường ĐHKT có 1 nhóm được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh, nâng tổng số nhóm nghiên cứu mạnh của Trường lên con số 4.


Tuy mới chỉ thành lập được 10 năm và quy mô chưa thực sự lớn nhưng tính đến nay Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã có 4 nhóm nghiên cứu mạnh, so với quy mô của các trường khác trong ĐHQGHN thì con số này khá lớn.

Nhóm nghiên cứu mạnh gần nhất được ĐHQGHN công nhận đó là Nhóm nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng do PGS.TS Trần Thị Thanh Tú làm Trưởng nhóm, cùng với nhiều nhà khoa học nổi tiếng đến từ trong và ngoài ĐHQGHN.

Các hướng nghiên cứu chính của nhóm đó là (i) Xây dựng bộ chỉ số đánh giá Quản trị công ty của các ngân hang thương mại tại Việt Nam, (ii) Vai trò của Quản trị công ty trong ngân hàng trong bối cảnh tái cấu trúc ở Việt Nam và khủng hoảng tài chính toàn cầu, (iii) Tác động của Quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các NHTM, (iv) Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số quản trị công ty trong ngân hàng trên thế giới, (v) Tái cấu trúc ngân hàng, quản trị rủi ro trong ngân hang và (vi) Chỉ số đánh giá lành mạnh tài chính của hệ thống ngân hàng.

Trong Quyết định này của Giám đốc ĐHQGHN, Nhóm nghiên cứu Quản trị tinh gọn “Made in Vietnam” của TS. Nguyễn Đăng Minh cũng đã được công nhận là nhóm nghiên cứu tiềm năng.

Trong những năm tiếp theo, Trường ĐHKT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, thu hút nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đến làm việc để tăng số nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN lên nữa, khẳng định với xã hội về thế mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng của nhà trường.

_____________
THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Nguyễn Công