Trang tin tức sự kiện
 
2 nhóm nghiên cứu của Trường ĐHKT được khen thưởng năm 2015

Ngày 15/5/2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 1794/QĐ-ĐHQGHN tặng bằng khen cho 5 nhóm nghiên cứu cấp ĐHQGHN năm 2015, trong đó Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 2 nhóm nghiên cứu đã được trao thưởng đợt này.


Đó là, nhóm nghiên cứu Hội nhập kinh tế quốc tế do PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - làm trưởng nhóm, và nhóm nghiên cứu về năng suất chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam do TS. Phan Chí Anh làm trưởng nhóm.
>>> Xem quyết định tại đây.

Thanh Hải