Trang tin tức sự kiện
 
Nhóm nghiên cứu Trường ĐH Kinh tế khảo sát tại Lào Cai

Từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2017, nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã có chuyến công tác khảo sát tại tỉnh Lào Cai để thu thập dữ liệu cho việc thực hiện hai đề tài cấp Nhà nước.


Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc” (KHCN-TB.18X/13-18) thuộc Chương trình KH&CN cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc (Chương trình Tây Bắc) do PGS.TS. Hà Văn Hội - Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN làm Chủ nhiệm. Đề tài “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới ở Việt Nam” (KX.01.09/16-20) thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển xã hội” (KX.01/16-20) do TS. Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN làm Chủ nhiệm.
 
Nhóm nghiên cứu Trường ĐHKT làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai 
Mục đích của chuyến công tác là nhằm tìm hiểu về điều kiện hình thành và phát triển các Khu kinh tế qua biên giới, hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh, các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại biên giới; sự phát triển và quản lý thương mại biên giới. Từ đó giúp nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất được những chiến lược, giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc, đồng thời có thể xem xét khả năng xây dựng và phát triển Khu kinh tế qua biên giới phục vụ phát triển kinh tế địa phương và vùng theo hướng bền vững.
Trong thời gian làm việc, nhóm nghiên cứu đã có buổi làm việc với ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc nghiên cứu xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới tỉnh Lào Cai; tình hình hoạt động thương mại biên giới tại tỉnh, cũng như đưa ra một số đề xuất về hợp tác giữa Trường ĐHKT và tỉnh Lào Cai trong tương lai. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã làm việc với đại diện các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Hải quan, Ban quản lý Khu kinh tế và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về các nội dung: (1) Đặc thù và yếu tố ảnh hưởng đến thương mại biên giới vùng Tây Bắc; (2) Thực trạng hợp tác kinh tế biên giới và nhu cầu về xây dựng và phát triển khu kinh tế qua biên giới; (3) Chính sách phát triển và quản lý thương mại biên giới vùng Tây Bắc; (4) Chính sách liên quan đến hợp tác kinh tế biên giới và khu kinh tế qua biên giới; (5) Kiến nghị của các cơ quan.
 
Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (thứ hai bên trái sang) tiếp nhóm nghiên cứu 
Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Kinh tế cũng đã lấy phiếu điều tra khảo sát và phỏng vấn sâu lãnh đạo một số doanh nghiệp tại tỉnh về những vấn đề trên. Qua kết quả của các buổi làm việc, có thể thấy tỉnh Lào Cai rất tích cực trong việc phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, thương mại và các tiềm năng sẵn có của tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và mong muốn có một mô hình khu hợp tác kinh tế phù hợp với sự phát triển của địa phương.
Đại diện các cơ quan tỉnh Lào Cai cho biết sẵn sàng hợp tác với nhóm nghiên cứu nói riêng và Trường ĐHKT - ĐHQGHN nói chung trong thời gian tới nhằm tiếp nhận các kết quả của đề tài cũng như mở rộng sự hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Nguyễn Mai (Khoa KT&KDQT)