Trang tuyển sinh
 
Trường ĐHKT đón sinh viên bằng kép nhập học đợt 3 năm học 2013-2014

Sinh viên nhập học Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Ngày 27/12/2013, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã làm thủ tục đón sinh viên trúng tuyển đợt 3 khoá QH-2013-E, hệ chính quy Chương trình đào tạo cử nhân bằng kép.


Đợt nhập học thứ 3 năm học 2013-2014 đã có 47 sinh viên làm thủ tục nhập học trong đó có 21  sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, 27 sinh viên ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.

Đây là những sinh viên từ năm thứ hai của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN có nguyện vọng, đủ điều kiện thi và trúng tuyển vào học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Kết thúc chương trình, sinh viên được nhận bằng đại học hệ chính quy do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất.Sinh viên bằng kép nhập học tại Khoa Tài chính - Ngân hàng


Ngoài những quyền lợi và nghĩa vụ quy định trong Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN và các quy định của Trường đối với sinh viên hệ chính quy, sinh viên chương trình bằng kép còn được hưởng những lợi ích chỉ có được trong hệ thống đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế. Sinh viên bằng kép được  nhận bằng đại học hệ chính quy thứ hai sau khi đã tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành 1. Chương trình đào tạo được thiết kế giảm bớt các môn học mà sinh viên đã tích luỹ được ở ngành 1 hoặc được chuyển điểm tương đương. Tuỳ theo mỗi chương trình, sinh viên chỉ cần tích luỹ từ 58 đến 80 tín chỉ để hoàn thành khoá học, vì vậy sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo bằng kép cùng thời gian với chương trình ngành 1 (trong thời gian khoảng 3 năm); được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ như đối với sinh viên hệ chính quy (ngành 1) của Trường như: được đăng ký học theo tín chỉ để phù hợp với thời gian, nhu cầu và khả năng của bản thân; được tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, tham gia nghiên cứu khoa học; được đi thực tập, thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp đối tác của Trường; được tham gia các chương trình ưu đãi khác (như chương trình vay vốn không lãi suất để đóng tiền học từ ngân hàng United Overseas Bank - UOB); ngoài ra sinh viên chương trình bằng kép có kết quả học tập tốt và tích cực tham gia các phong trào của Trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên… còn có cơ hội được nhận học bổng riêng của chương trình (mức học bổng hiện nay là 2.000.00đ/sinh viên/năm).

Qua 3 đợt nhập học cho sinh viên bằng kép khóa QH-2013-E, Trường Đại học Kinh tế đã tiếp đón và làm thủ tục nhập học cho gần 200 sinh viên bằng kép thuộc các ngành Kinh tế, Kinh tế Phát triển, Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng. Chương trình đào tạo bằng kép được liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế với các trường: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Công nghệ, Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.


Nha Đam