Trang Giới thiệu chung
 
Trần An Quân1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Trần An Quân

Năm sinh:

29/12/1991

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Nghiên cứu viên- công ty tư vấn và nghiên cứu VTOCO

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế học

Học hàm:

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Hàn

Email:

anquan@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0888.992996

Địa chỉ CQ:

Số 22C, ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2016-2018: Tiến sĩ kinh tế học- đại học quốc gia Mokpo (Hàn Quốc)
 • 2014-2016: Thạc sĩ Kinh tế học- đại học quốc gia Mokpo (Hàn Quốc)
 • 2009-2012: Cử nhân Tài chính ngân hàng- đại học Toulon-Var (Pháp)

 

3. Quá trình công tác:

 • 9/2021- nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 7/2021- 8/2021: Thành viên nhóm nghiên cứu của công ty tư vấn và nghiên cứu VTOCO
 • 11/2019-2/2021: Chuyên viên kinh doanh công ty TNHH Truyền Số Liệu Lotte
 • 12/2018-8/2019: Phó phòng kinh doanh công ty TNHH Phương Xanh

 

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế lượng và khoa học dữ liệu

 

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Nền kinh tế số- Những vấn đề lý luận và thực tiễn”: tác giả bài viết kiêm diễn gỉa tại hội thảo

 

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

Nghiên cứu viên định lượng của công ty TNHH Tư vấn và nghiên cứu VTOCO về lĩnh vực du lịch và quy hoạch điểm đến.

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN