Trang tin tức sự kiện
 
Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị nhiệm kỳ mới hướng tới xu thế tự chủ đại học và quốc tế hóa giáo dục

Đồng chí Phạm Văn Dũng thay mặt tập thể tặng hoa chúc mừng cấp ủy được bầu
Thực hiện hướng dẫn của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế, ngày 12/5/2020 tại P801, E4, Trường Đại học Kinh tế, Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Phạm Minh Tuấn, Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.


Tại Đại hội, Chi bộ đã triển khai các nội dung chính gồm: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị nhiệm kỳ 2017-2020; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2022; Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII các cấp; Bầu Ban chi uỷ, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đồng tình cao với nội dung của Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2020, tại Đại hội, các đại biểu đã tiếp tục có các ý kiến thảo luận hết sức trách nhiệm, trong bầu không khí dân chủ và thẳng thắn. Tiếp thu ý kiến của Đảng uỷ cấp trên, Đoàn Chủ tịch đã nghiêm túc ghi nhận các ý kiến chỉ đạo và bổ sung, cụ thể hoá các chỉ đạo đó trong văn kiện đại hội báo cáo Đảng uỷ Nhà trường.

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị đã lựa chọn được các đồng chí đảng viên có đủ uy tín về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và khả năng lãnh đạo tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm:

  • Đồng chí Trần Đức Hiệp - Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị
  • Đồng chí Phạm Thị Hồng Điệp - Phó Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Chi uỷ viên
 
Tập thể Khoa chúc mừng 3 đồng chí được bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Khoa KTCT nhìn chung đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Chi bộ giữ được truyền thống đoàn kết, giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng; Hoàn thành tốt việc chỉ đạo về chuyên môn nhất là trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, mở mới các chương trình đào tạo và tuyển sinh, truyền thông và công bố quốc tế; Công tác phát triển Đảng được duy trì, nhất là hoạt động kết nạp đảng cho sinh viên. Chi bộ trong nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng đó là: Cần phải luôn quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa để đảm bảo đúng định hướng phát triển; Luôn gìn giữ sự đoàn kết, đồng thuận trong Chi bộ; Coi trọng ý kiến của mỗi người trong tập thể; Chú ý đến việc hoạch định kế hoạch và huy động hợp lý các nguồn lực thực hiện; Chú ý khâu kiểm tra giám sát; Coi trọng mục tiêu cá nhân và tin tưởng vào trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ, giảng viên trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác.

Về mục tiêu, phương hướng và một số chỉ tiêu phát triển Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 hướng tới là nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nhu cầu cá thể hóa của người học, xu thế tự chủ đại học và quốc tế hóa giáo dục. Đại hội xác định nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng hệ thống chính trị và công tác khác của Khoa cũng đã được thảo luận và thông qua. Để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cần phát huy sức mạnh tập thể của cả hệ thống chính trị của Khoa.

Các giải pháp cụ thể mà Chi bộ Khoa KTCT xác định phương hướng tập trung trong nhiệm kỳ tới là: Tích cực tạo nguồn, bổ sung nhân sự mới để đảm bảo nguồn lực thực hiện kế hoạch phát triển mới của Khoa, nhất là trong việc mở mới các chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo chương trình chất lượng cao, chương trình giảng dạy Kinh tế Chính trị Mác - Lênin và đặc biệt để xây dựng bộ môn mới tiến tới xây dựng khoa mới trong Nhà trường; Chú trọng đầu tư trọng điểm để hình thành các mũi nhọn phát triển của Khoa, nhất là trong công tác giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế chính trị, đầu thầu các đề tài và công bố quốc tế; Tăng cường liên kết, hợp tác, huy động nguồn lực bên ngoài vào phát triển Khoa nhất là nguồn lực từ hội cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng hay doanh nghiệp đồng hành.


Hương Lan (Khoa KTCT)